PDN30 při platbě poplatku
30 Kč
PDN90 při platbě pohotovostního
poplatku



Tisk dokladu