PDN30 při platbě poplatku
30 Kč
PDN90 při platbě pohotovostního
poplatku

Za co se hradí poplatky

Podle Metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR s účinností od 1. 1. 2012 se v českém zdravotnictví hradí regulační poplatky ve výši:

30 Kč

 • za klinické vyšetření u lékaře (praktický lékař, dětský lékař, psycholog, gynekolog, logoped)
 • za vyšetření u zubního lékaře
 • za návštěvní službu praktického nebo dětského lékaře
 • za vydání léčivého přípravku předepsaného na recept (plně nebo částečně hrazeného z veřejného zdravotního pojištění)

90 Kč

 • za vyšetření na pohotovosti

Kdy se poplatky nehradí

Poplatky za lékařský úkon se nehradí v případě:

 • preventivní prohlídky (na stomatologii, gynekologii, prohlídka v rámci opatření proti infekčním onemocněním, závodní preventivní péče)
 • dispenzární péče
 • hemodialýzy
 • laboratorního nebo diagnostického vyšetření vyžádané ošetřujícím lékařem
 • vyšetření lékařem transfúzní služby při odběru krve, plazmy nebo kostní dřeně

Poplatky se nehradí v případě vydávání léčivých přípravků:

 • předepsaných na recept a nehrazených z veřejného zdravotního pojištění (např. antikoncepce)
 • předepsaných na recept s uvedením „hradí nemocný“
 • jejichž výdej není vázán na lékařský předpis

Z hrazení poplatků jsou osvobozeni pojištěnci:

 • v dětských domovech nebo v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • při ochranném léčení nařízeném soudem
 • při nařízeném léčení infekčního onemocnění, při nařízené izolaci nebo v karanténě
 • pokud se prokáží platným rozhodnutím, oznámením nebo potvrzením, že mají nárok na dávku v hmotné nouzi

Jak uhradit poplatek pomocí SMS

Poplatek u lékaře můžete rychle a pohodlně uhradit odesláním Premium SMS. Do textu SMS stačí napsat

 • PDN30 pro uhrazení poplatku ve výši 30 Kč
 • PDN90 pro uhrazení poplatku ve výši 90 Kč

a SMS odeslat na telefonní číslo 902 06.

Obratem obdržíte SMS s unikátním kódem, který sdělíte lékaři. Lékař kód zaeviduje a vystaví Vám účtenku.

Částku ve výši poplatku včetně transakčního poplatku odečte Váš operátor z vašeho kreditu nebo ji v případě, že máte u operátora sjednán tarif, naleznete v měsíčním vyúčtování.

Zasláním SMS ve tvaru výše na telefonní číslo 90206 akceptuje pacient (nebo jeho zákonný zástupce) návrh společnosti GLOBDATA a.s., IČ 05642361 na uzavření smlouvy o zajištění jednotlivé platební transakce (platby regulačního poplatku ve výši 30,– Kč, 90,– Kč nemocnici), který je v úplném znění přístupný zde. Úplata za provedení platební služby činí 6,– Kč, 20,– Kč a je zahrnuta v ceně SMS.

Co dělat v případě ztráty SMS

V případě, že došlo ke smazání SMS obsahující kód před tím, než byl využit, lze vyžádat duplikát zasláním SMS ve tvaru PDND na číslo 9000603, cena této SMS je 3,– Kč, vč. DPH.